Khi công trình của khách hàng thi công đúng kỹ thuật theo khuyến cáo của công ty, các màu sơn của công trình không phải là màu yếu. Công trình không bị ngấm nước, không bị muối hóa, hoặc công ty không tìm ra lỗi gì thì công ty sẽ bảo hành các công trình cho khách hàng từ khi bắt đầu hoàn thành như sau:

  • Sơn cao cấp ngoài trời siêu bóng: 8 năm.
  • Sơn mịn ngoài trời : 2 năm.
  • Sơn trong nhà cao cấp siêu bóng và sơn bóng: 8 năm.
  • Sơn Rễ lau chùi: 3 năm.
  • Sơn mịn: 2 năm.
  • Và tuân thủ theo các nội dung trong Sổ Bảo Hành của bên công ty.