– Địa điểm giao hàng: Trong Hà Nội hoặc theo thỏa thuận hai bên.

– Thời gian giao hàng: Trong giờ hành chính.