1. Thanh toán tiền mặt tại Công ty Cổ Phần Sơn Bicosi Việt Nam:

  • Trụ sở chính: Đội 6, Tân Xã, Thạch Thất, TP. Hà Nội
  • Hotline: 0987 373 271

2. Thanh toán chuyển khoản:

  • Số tài khoản: 1462201020420
  • Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Sơn Bicosi Việt Nam
  • Ngân hàng: Nông Nghiêp Và Phát Triển Nông Thôn – chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.